Croxley Kronieke

Wia Cronjé 2013

 

Croxley Kronieke

Versies uit Alice Flora Cronjé

(Neé de la Harpe)

se notaboekie

Deur

Wia Cronjé

Eerste e-druk 2013

Foto’s en grafiese verwerking © Wia Cronjé

Groot woorde in ‘n klein boekie …


 

Inhoudsopgawe

Voorwoord


 

Voorwoord

Hierdie boekie is saamgestel uit versies en aantekeninge wat my ma, Alice Flora Cronjé, in ‘n klein Croxley notaboekie gemaak het—waarskynlik voordat sy getroud was. Die boekie is tans in besit van my suster Hester van Zyl en ons het gesamentlik besluit om iets hiervan vir die familie te bewaar.

Ek het willekeurig beelde en foto’s gekies om (hopelik) by die versies te pas en vertrou dat julle dit sal geniet. Ek onthou ma Alice met liefde en deernis en glo dat julle dieselfde mooi herinneringe van haar het. Hierdie is slegs om te beklemtoon watter besondere mens sy was en dat sy selfs na haar dood nog met ons gesels en vermaan.


Hierdie boeikie is so klein dit pas in die palm van my hand... 

Die binneblad van die boekie met haar naam en die datum 1928; asook die eerste aantekeninge op die teenblad. Die foto is geneem toe sy nog Alice de la Harpe was en waarskynlik teen die tyd dat sy met die boekie begin het …


 

‘n OOMBLIK VAN DRIF

Diegene wat ‘n oomblik van drif kan beheer kan daardeur ‘n dag van smart voorkom

 

 

Ma Alice was ‘n sagte mens wat altyd eerder die wang sou draai en hierdie lewenswaarheid het sy uitgeleef. Ek kan nie onthou dat ek haar ooit as ernstig "kwaad" ervaar het nie...sy kon die drif goed beheer...


 

TRUE HAPPINESS

True happiness consists of

Something to do

Something to love

Something to hope for

My innige wens is dat julle ook altyd een of almal van hierdie gelukbringers sal hê!

.


 

ABOVE THE CLOUDS…

Above the clouds the sky is blue

Dit beteken om verder as die donker wolke te kyk...


ECHOES

Our echoes roll from soul to soul,

And grow for ever and for ever

Laat ons gedagtes en versugtinge vasslaan in die geheue...Ek hoor die eggo's van lank gelede...

 


A PATH THAT’S SURE

Just a path that is sure,

Thorny or not

And a heart honest and pure,

Keeping the path that is sure,

That be my lot

Sy het die smal pad bewandel vir 93 jaar lank en verby die dorings getrap…as ons ook maar kan...


FRIENDS

He that is thy friend indeed,

He will help thee in thy need;

If thou sorrow, he will weep;

If thou wake he cannot sleep.

Everyone that flatters thee

Is no friend in misery.

Words are easy like the wind

Faithful friends are hard to find

Daar was baie mense wat saam met haar sou wakker bly...wat sou ons tog nie wou gee vir nog ‘n paar uurtjies aan haar voete nie…

Ek weet nou dat ons tye saam steeds te min was en dikwels te veel gevul


DIS AL

Dis die blond,

Dis die blou,

Dis die veld,

Dis die lug

En ‘n voël draai bowe in eensame vlug.

Dis al.

Dis ‘n balling gekom

oor die oseaan,

Dis ‘n graf in die gras,

Dis ‘n vallende traan,

Dis al.

Het sy dalk gevrees dat haar geliefdes nie sou terugkeer uit die "Noorde" nie?

Sy het die naam van die gediggie verander na: "’n Traan"


SWAN SONG

And the wild swan’s

death hymn took

the soul of that

vast place with

Joy hidden in sorrow

By Tennyson

Dit is soos ek nou oor Werda voel — die siel van ons grootwordplek is fisies net weg maar in herinnering stap ek steeds die pad daarheen.


LONELY HEART

Never can a heart be lonely

If it seeks a lonelier still,

Self-forgetting seeking only

Emptier cups of love to fill

Sy het hulle opgesoek— al die eensames was ook haar vriende.


SPEAK...

Speak your mind but still be kind

Ek dink hierdie is dié een ding wat Ouma die beste by my ingeprent het...


A WORD…

Only a word of command

But it loses or wins the field;

Only a stroke of a pen,

But a heart is broken or healed

‘n Les om ons te leer om ‘n wag voor ons mond te sit...


AN OATH

Let us swear an oath and keep it

With an equal mind

In the hollow Lotus Land to live

And lie reclined

 

As ons maar ‘n eed kan sweer wat veilig en rustig in die "Lotusland" verkeer...


DESOLATION

There is music in the midst of desolation

And a glory that shines upon our tears

So lê die herinneringe vlak en verlang ek dikwels na die dorre landskap van my grootwordjare...


LOVE’S AVOIDROPOIS

6 looks = 1 smile

12 smiles = 1 word

10 words = 1 kiss

6 kisses = 1 proposal

2 proposals = 1 engagement

2 engagements = 1 marriage

1 marriage = 40 years of misery

40 years of misery = 1 funeral

1 funeral = a happy man or woman

Sy het ook ‘n fyn humorsin gehad...


‘n JONGELING…

Al is 'n jongeling nog so rein

Met eer en goed bedeel,

Tog sal hy om 'n handjie bedel

'n Soentjie sal hy steel.

Sy was die een wat soentjies uitgedeel het veral aan die "jongelinge"


DIE LEWENSWET

Nie altyd kry 'n mens sy sin nie -

Dit is die lewenswet,

As jy nie het wat jy bemin

Bemin dan wat jy het.

A.G. Visser

Ouma was lief vir A.G. Visser se gedigte—veral omdat sy hom persoonlik ontmoet het in Heidelberg en hy ook ouma Hennie se dokter was — die dokter wat Ouma Hennie se galblaas verwyder het :-).


FORGET-ME-NOT

When the golden sun is setting

And from your labours you are free

While of others you are thinking

Won't you sometimes think of me?

And in the depths of your affections

Plant a sweet forget-me-not.

Mamma hier plant ek vir jou die blommetjie...


SMILE TODAY…

None knows the day when friends must part

None knows how near is sorrow;

If there be any laughter in your heart,

Don't hold it for tomorrow,

Smile all the smiles you can today

Grief waits for all along the way!

 

 


REMEMBER ME

Remember me in the hour of pleasure

Remember me in leasure

And if you have forgotten

me in the hour of care

Remember me in the hour of prayer.

Ons onthou...


FRIENDS OLD AND NEW

Times and places new we know

Faces fresh and seasons strange;

But the friends of long ago

Do not change.

Make new friends and keep the old

The new are silver

and the old are gold.

Sy het die goue oues netsoveel gekoester as die nuwes en haar vriendekring was on-gelooflik!


POSTAGE STAMP

Consider the postage stamp.

It secures success through its ability to stick to something till it gets there.

Sy was vasberade ook en het haar nie sommer maklik laat afsit of ompraat nie—sy kon klou :-)


PLEASURE?

Do not bite at the bait of pleasure

till you find there is no hook beneath it.

Verisgtigheid was ook een van haar deugde...


KWIKKIE

Min die vrede van die kwikkie!

Hou die sagtheid van die swael!

Leer die liefde van ons Vader

En jy sal 'n kroon behaal.


FRIENDSHIP

Oh the world is wide and the world is grand,

And there's little or nothing new;

But it s sweetest thing is the grip of the hand

Of a friend that's tried and true.

 


TREASURES

Treasures which are kept in

coffers are not real but only

those which are kept in the soul.

 

Daar was nie baie aardse skatte nie maar haar hart het oorgeloop van dié wat sy in haar siel bewaar het.


Epiloog

Ma Alice het self die epiloog geskryf in ‘n boodskap wat ons op die dag van haar be-grafnis gekry het.. 22 Maart 2005...Dit spreek vanself. Rus sag Ouma ons sal jou nooit vergeet nie...

 

Indien jy wil kommentaar byvoeg sal dit hoog op prys gestel word. Stuur vir my 'n E-pos met jou herinneringe aan Ma Alice..

wia@telkomsa.net